Shail_logo.jpg

FLEET

Shail Al Ruwais

VESSEL NAME

M.V. S’HAIL AL RUWAIS

Shail Al Khor

VESSEL NAME

M.V. S’HAIL AL KHOR    

Shail Al Doha

VESSEL NAME

M.V. S’HAIL AL DOHA

DJI_0146.JPG

VESSEL NAME

​M.V. S’HAIL AL MAFYAR

wajbah.jpg

VESSEL NAME

M.V. S’HAIL AL WAJBAH

FirstImage copy.jpg

VESSEL NAME

M.V. S’HAIL AL DUKHAN

Shail Al Rayyan

VESSEL NAME

M.V. S’HAIL AL RAYAN

IMG_1269.JPG

VESSEL NAME

M.V. S’HAIL LUSAIL