Shail_logo.jpg

FLEET

Shail Al Ruwais

VESSEL NAME

Capture.PNG

M.V. S’HAIL AL RUWAIS

Shail Al Khor

VESSEL NAME

Capture.PNG

M.V. S’HAIL AL KHOR    

DJI_0146.JPG

VESSEL NAME

Capture.PNG

​M.V. S’HAIL AL MAFYAR

wajbah.jpg

VESSEL NAME

Capture.PNG

M.V. S’HAIL AL WAJBAH

FirstImage copy.jpg

VESSEL NAME

Capture.PNG

M.V. S’HAIL AL DUKHAN

Shail Al Rayyan

VESSEL NAME

Capture.PNG

M.V. S’HAIL AL RAYAN

IMG_1269.JPG

VESSEL NAME

Capture.PNG

M.V. S’HAIL LUSAIL